bushi.hu - HOME
 Megosztás a Facebook-on   STÍLUSOK >>> KARATE Megosztás a Facebook-onkarate
A karate egy szabadkezes japán küzdősport. A karate jelentése szó szerint: üres kéz, értelem szerint pedig, olyan fegyver nélküli harcművészet, melyben a karatéka saját testét használja fegyverként. Karate-do jelentése: a Karate útja. karate

A modern karate megalapítója Funakosi Gicsin. A mester élete során már „szétszakadt” több ágra a karate és így új stílusok jöttek létre. A karate elődje a vadzsramusti volt, melyet 6. században Bodhidharma buddhista szerzetes „vitt” magával Indiából Kínába.

Ott ebből kialakult a saolin kungfu. Majd egy közeli szigetre Okinavában ismét egy átalakuláson ment át, és megalakult az Okinava-te, mely 3 ággal rendelkezett Shuri-te, Naha-te, Tomari-te. Funakoshi mester ezeket tanulta, majd átdolgozta és 1917-ben meghívásra Kiotóba utazott, ahol már bemutatta a karatét.

Az öt nagy karate ág

  • Shotokan (Sotokan)
  • Kyokushin (Kiokusin/Kjókusin)
  • Goju-ryu (Godzsu-riu)
  • Shito-ryu (Sito-riu)
  • Wado-ryu (Vado-riu)


Shotokan

A karate do alapítója Gichin Funakoshi mester 1868-ban, Okinawa Shuri tartományában született. 11 éves korában kezdett karatét tanulni Azato és Itosu mesterektől.1924-ben Tokyoba költözött és a karate fejlesztésének szentelte minden napját. 1956. április 26-án, 88 éves korában halt meg.

Az általa kifejlesztett és az edzőterme után Shotokan-nak nevezett karate a mai különböző más irányzatok alapja (SHOTO = hullámzó fenyő, a mester költői álneve). A Shotokan kezdetben nem tartalmazott köríves rúgásokat, valamint edzéseken inkább csak a kihon-t és a kata-t gyakorolták, a küzdelmet (kümite) Funakoshi mester kevésbé tartotta fontosnak. A köríves lábtechnikákat Funakoshi mester fia, Funakoshi Yoshitaka honosította meg, valószínűleg kínai illetve koreai mintára.

"A karate do célja nem a győzelem, vagy a vereség eldöntése, hanem a gyakorlatok tökéletesítése és ezáltal a jellem fejlesztése" Funakoshi ezen szavai magukban hordozzák a karate lényegét, amely ma is útmutatást ad a karate-t gyakorlóknak. A stílusból kialakult egy alstílus is 1980-ban, ez a Fudokan, alapítója, Dr. Ilija Jorga.

Kyokushin

Megalapítója Sosai Masutatsu Oyama, eredeti neve Hyung Yee Choi. Saját stílusát az 1950-es évektől kezdte kifejleszteni, felhasználva a tradicionális japán karaték (shotokan, gojuryu) egyenes vonalú technikáit, és a kínai kempo körkörös mozdulatait. Célja tökéletesíteni a karate technikáját, küzdelmét, törekedve a valós felkészítésre, bebizonyítani a fizikai és a szellemi tréning közti összefüggés fontosságát.

A kyokushin karate mozgásrendszere a kör, az egyenes, és a pont egységére épül fel; minden technika körkörös úton egy pontba fókuszálunk, így lehetséges a test összes energiaforrását felhasználni, összpontosítani. 

A kyokushinkai elnevezése három szó összetételéből jött létre: 

kyoku = végső, legtávolabbi, 
shin = igazság, valóság, 
kai = találkozás, összekapcsolás.

Tehát az irányzat nevének jelentése: találkozás a végső igazsággal. A kyokushin karate szimbóluma a kanku, mely eredetileg a Kanku Dai katában szereplő "égvizsgáló" pozíció.

A kyokushin karate BUDO karate, amely művelőjének életformát ad.

BUDO: a harci művészet, BUSHIDO, a harcos útja, minden japán filozófia és történelem része.

A BUSHIDO életvitel, viselkedési norma, amelyben a fegyelem és az erkölcsi érték bír a legnagyobb fontossággal - egyszóval a teljes elkötelezettség (ez a harcművészeteket gyakorlók életének minden területén megnyilvánul, különösen  a  társadalom,  a  munkahely,  az  iskola, az  edzőterem  és  a  család  iránt).

A kyokushin karate tehát több mint sport. Belső tartalma, filozófiája, sajátos erkölcsi értékrendje van, amelyben kiemelkedő szerepet kap a társadalomban való helytállás és a család tisztelete. 

Filozófiájának lényege:
   
- fegyelem mint szellemi fegyelem, önfegyelem, testi, fizikai fegyelem,

- tisztelet másokkal és önmagunkkal szemben,

 
- a tulajdon tisztelete, és tisztelet  saját testünk és szervezetünk iránt,

- a becsület vonzódás, közeledés ahhoz, ami helyes, vagy közeledés egy általánosan elismert viselkedési módhoz

A  kyokushin  karate  harcmodora   "know -down"  rendszerű-teljes erejű küzdelem.  Célja, hogy a szabály-rendszer által megengedett  technikákkal az ellenfelet  a megengedett  felületeken harcképtelenné tegyük.

A küzdelem kemény test-test elleni harc. Művelőitől kitartó munkát igényel, hogy a megmérettetéseken, a vizsgákon és versenyeken kellő felkészültséggel álljanak helyt a tatamin. A hosszú esztendők edzései során fejleszti a fegyelmet, következetességet, pontosságot, gyorsaságot, hogy a technikákat a lehető leghatékonyabban tudják alkalmazni.

A rendszeres tréningek és versenyek edzetté, az élet más területein is kitartóvá teszik a karatékákat.
 
A karatéban való elmélyülést  tanulóknál 10-kyu-fokozatban,  mesterszinten 10-dan-fokozatban mérik.
A kyokushin karate Sosai Masutatsu Oyama mester által megalapított karate iskola.

OYAMA mester l923-ban született, és már gyermekkorában elkezdte a harci művészetek gyakorlását. Először kempót tanult, majd a mai modern karate megalapítójának, Gichin Funakoshinak lett a tanítványa. Később, miután 1947-ben megnyerte a első háború utáni Japán karatebajnokságot, saját felfogása, és életstílusa szerint formálta át az addigi karatét, így megalkotta a kyokushint, amely elsősorban az erőn és kitartáson alapszik. Szigorúan fegyelmezett és életszerű edzésmódszereiről, rendkívüli megpróbáltatásairól kiemelkedő töréstechnikai teljesítményeiről és a kemény küzdelmi rendszeréről lett igazán híres az egész világon, ugyanakkor szigorú  erkölcsi  téziseiben megtalálhatók  a  család  és  az  idősebbek  tisztelete  is.

Sosai Masutatsu OYAMA 10 danos mester célja a kyokushin karate világszervezet (IKO) megteremtésével, ennek az életmódnak és harcmodornak világviszonylatban történő elfogadtatása, és elterjesztése volt.

A stílus népszerűsítésére OYAMA-mester a kezdetek óta látványos bemutatókat és bajnokságokat rendezett. Az egyre nagyobb népszerűségű kontinens - bajnokságok,  világbajnokságok és nemzetközi tornák megszervezésével komoly lépéseket tett afelé, hogy a kyokushin karate olimpiai sportággá váljon...

Goju-ryu

Chojun Miyagi nagy testi erejű, szelíd, szerény ember volt. Azt tartották róla, hogy egy szent lelke van bika testében. 1924-ben a Judo megalapítója, KANO professzor, néhány tanítványával nagy sikerű bemutatót tartott a szigeten. Ezután többen kérték Miyagit, hogy erősítse meg a karate helyzetét, és ő is mutassa be az ebben a művészetben rejlő lehetőségeket.

Miyagi ragaszkodott ahhoz, hogy a meghívóra azt is írják rá: "Nem a látványosságért, hanem az okinawai karatéért." A bemutató egész délelőtt tartott, és a nézők sok csodálatos dolgot láthattak.

Az összekötözött bambuszszálak közé Miyagi ujjheggyel beleszúrt, majd középrőlkihúzott egy szálat, a fa kérgét letépte puszta kézzel, egy hatalmas felfüggesztett húsdarabba szintén beleszúrta a kezét, majd kitépett egy darabot. A nézők hosszú botokkal üthették a testét, de nem mutatott semmi fájdalmat.

Talpával krétaporba lépett, majd felugrott és a mennyezeten hagyta lábnyomát. Hüvelykujjával lyukat ütött egy petróleumoskannán. A bemutató után a következőket mondta: "Bárki, aki megfelelően gyakorol, meg tudja csinálni ezt. Ez egyszerűen a munka ellenértéke. A karate teljes önfeláldozás." Miyagi élete során fáradhatatlanul tanított, elsősorban Okinawán, Japánban, sőt Hawaiiban is. JAPÁN GOJU-RYU A YAMAGUCHI által tanított Goju változat több szempontból eltér az eredeti okinawai Goju-tól.

A GOJU kifejezés keményet (GO)és lágyat (JU) jelent, aminek alapvető értelme, hogy a hárítások lágyan, a támadások keményen történnek. A keménységet a SANCHIN KATA szimbolizálja, ahol a test minden izma megfeszül és harci szellemmel telítődik A lágyságot a TENSHO, ami lassú, csavart mozgásokból áll.

Számos formát használnak még, melyekből néhány az állatok mozgását utánozza. A goju irányzata a legrégibb harci hagyományokat foglalja magában, mellőzve a bonyolult technikákat, de megőrizve a harci szellemet. YAMAGUCHI változtatott a formagyakorlatokon és nagyobb hangsúlyt helyezett a szabad küzdelemre.

Kisegítő gyakorlatként jógához hasonló tartásokat és légzésgyakorlatokat is beépített iskolájába.A japán szellemnek megfelelően hangsúlyozottabbak lettek a formalitások, az erő külső kifejeződése, a katák hevesebbé és hangosabbá váltak. Izometrikus gyakorlatok is helyet kaptak, az egészet pedig áthatotta a sztoikus japán szellem.

Shito-ryu

Kenwa Mabuni idejében a Okinawai harci művészeteket aszerint különböztették meg, hogy hol gyakorolták őket. Eszerint létezett: Shuri-te (Shuri keze), Naha-te és Tomari-te. Mabuni tanult Ankoh Itosu-tól (1830-1915), akinek Sohon Matsumura (1792-1887) volt a mestere (a Shorin Ryu alapítója), valamint tanult még Kanryu Higashionna-tól (1853-1915), aki kempo tudását egy Liu Liu Kung nevű kínai mestertől szerezte meg.

Mabuni tanult még számos fegyveres és fegyver nélküli formagyakorlatot Arakaki-tól (1840-1918), valamint egy okinawai kínai teakereskedőtől, Woo Yin Gue-tôl. Mabuni a maga idejében a formagyakorlatok géniusza volt. Több kata-t ismert, mint bárki ebben az időben.

Miután Gichin Funakoshi bemutatta karatét 1922-ben Japánban, Kenwa Mabuni jó néhányszor utazott a szigetországba, hogy Okinawa-te néven saját tudását terjessze. Végül a húszas években Osakába költözött, ahol tanítani kezdett. Ebben az időszakban kezdték a japán karate iskolákat regisztrálni.

Mabuni a stílusnak elôször a Hanko ryu nevet adta, ami szó szerint félkemény stílust jelent. A név a harmincas években Mabuni mesterei tiszteletére a Shito ryu nevet kapta. A név a Ankoh Itosu és a Kanryu Higashionna nevek kandzsi olvasatában az első karakterekbôl áll össze (A kiejtés alapján Itosu "shi"-nek, a Higashionna első betűje pedig "to"-nak hangzik, a ryu szó szerint stílust, illetve "módszer"-t jelent).

Wado-ryu

1922-ben Funakoshi Tokióban tartott bemutatót, amikor egy 30 éves férfi, Hironori Otsuka szegődött tanítványául. Otsuka nem volt kezdő a harci művészetekben. Tizenhárom éves korától a Shinto Yoshin jujutsu iskola tanítványa volt, és 29 évesen mestere a menkyo kaydent (minden ismeret elsajátítását tanúsító irat) adományozta neki.

Az irányzat főként az ütéseket hangsúlyozta, így amikor Funakoshinak bemutatta technikáit, Funakoshi alig akarta elhinni, hogy korábban nem tanult karatét. Otsuka szorgalmas tanítvány lett, de a szabad küzdelemnek nagyobb szerepet tulajdonított mesterénél. l929-ben önálló iskolát szervezett, 1934-ben pedig új ágazatot a Wado-kait, a későbbi Wado-ryut alapította meg. Az új irányzat, a "harmónia útja" 9 alapkatára épült, és sok jujutsu dobáselemet és lerántást tartalmaz.

A Shotokan irányzatnál mozgékonyabb, mivel több elhajlással, testcsavarodással, ellépéssel történő védés található benne. A legnagyobb szerepet a helyes távolságtartásnak és a jó időzítésnek tulajdonította az alapító. Az ütéseknél a védekezés és támadás sokszor azonos, folyamatos mozgás, ami a küzdelmi hatékonyságot növeli. Hironori Otsukát, aki a Japán Karate-szövetség alelnöke lett, 1966. április 21-én a karate előmozdításáért császári kitüntetésben részesítették.


Karate a weben

Bushi - www.bushi.hu © 2009 Minden jog fenntartva! | by robagekis

Live Support